Het komt vaak voor dat de klant een precieze datum heeft waarop ze de video nodig hebben. In zulke gevallen zorgen we er natuurlijk voor dat die dan op tijd klaar is. Als er geen expliciete afspraken gemaakt worden kun je er vanuit gaan dat de video binnen 2 weken opgeleverd wordt.