Een prijs noemen is lastig omdat we dat in veel gevallen meenemen in de offerte van andere werkzaamheden. Daarnaast hangt het ook sterk af van de hoeveelheid tekst, het onderwerp en opleveringstermijn.